Galata Qubeedhaan

Dn Tamasgan Shaashoo

A: Abbaa Ilmaa Afuura Qulqulluuu

B: Barreerra nutoo kan itti bulluu

C: Cal jedhaa hin feenu barumsa haaraa

D: Daandii duraatiirra imala egalleerraa

E: Eebbi Waaqayyoo hundarra guutee

F: Foolii jaalalaan Inni nu waammatee

G: Gamaa Gamanaa Walitti nu qabee

H: Hattuun lubbuu naasuun gaggabee

I: Ija keenyadha agartuu ganamaa

J: Jaalala deesse Abbaa amanamaa

K: Kennaa Iyyasuus kan ilmaan Addaam

L: Lammummaan dhugaa karaa Maariyaam

M: Mootii keenyarra nuuf kennamaa

N: Nageenyi Gaariinis achiin argamaa

O: Otoo hin nyaatamin at of yaadadhu

P: Poostaa du’a keeti ofirraa qoladhuu

Q: Qulqulloota Gooftaa adaraa simadhuu

R: Ragaa siif ta’u jilbiiffadhuu kadhadhuu

S: Sitti himeera maaloo na qalbeeffadhuu

T: Tarree Qulqullootaa mirga dhaabbadhu

U: Uummanni Gooftaa warri Abbaa keenyaa

V: Vaayirasi seexanaa moo’un argatan nageenya

W: Waadaa qabduu Waaqa jaalalaa irraa

X: Xaxaa Diyaabiloos tasaa qabdan of biraa

Y: Yaadni keenyaa Mootummaa Waaqayyootii

Z: Zayitiif kadhaa Faranjii Ija keessa laalu mitii

Kanaaf baayyannee taane dacha dacha

Nutis galataan Waaqa keenyaf ililchaa

Ni guunna lafa akka urjiif maansaa

Gooftaa fulduratti galata lolaasaa