Beeksisa

Baga gammaddan!

Barruu Dhangaa Lubbuu Dubbisaa!

Mata dureewwan

Soomana fi Tibba Soomanaa

Afuura /Hafuura

Amantaa

Du’aa ka’uu

Jaalala Onneerratti Chaappeeffame

Mi’iraafa Qiddusaan Koomtoo Qululleettii Sillaasee

Qorumsawwan Sadeen

fi

kanneen kana fakkaataniif ibsa bal’aa barbaannaan Dhangaan Lubbuu Deebii isinii laatti!

Sagantaa keenyarratti hirmaadhaa!

Sagantaa Yaa’ii Ji’aa kan Afaan Oromoo

Bitooteessa 15/2011 B.A.

Sa’aatii:- 7:30tti

Gamoo Waldaa Qulqullootaa

Darbii 3ffaa

Sagantaa Yaa’ii Ji’aa kan Afaan Oromoo

Bitooteessa 15/2011 B.A.

Sa’aatii:- 7:30tti

Gamoo Waldaa Qulqullootaa

Darbii 3ffaa

የአፋን ኦሮሞ ወርኀዊ ጉባኤ

መጋቢት ፲፭/፳፻፲፩ ዓ.ም.

ሰዓት፡- 7፡30

በማኅበረ ቅዱሳን ፫ኛ ፎቅ

የአፋን ኦሮሞ ወርኀዊ ጉባኤ

መጋቢት ፲፭/፳፻፲፩ ዓ.ም.

ሰዓት፡- 7፡300

በማኅበረ ቅዱሳን ፫ኛ ፎቅ

Baga Ayyaana Cuuphaaf nagaan isiniin gahe.

Beeksisa

Yaa’ii Ji’aa Kan Afaan Oromoo

Wiirtuu Ol’aanaa Waldaa Qulqullootaatti

Amajjii 19/2011 B.A.

የአፋን ኦሮሞ ወርኃዊ ጉባኤ ጥር ፲፱/፳፻፲፩ ዓ.ም. በማኅበረ ቅዱሳን ዋና ማዕከል

የአፋን ኦሮሞ ወርኃዊ ጉባኤ ጥር ፲፱/፳፻፲፩ ዓ.ም. በማኅበረ ቅዱሳን ዋና ማዕከል

Yaa’ii Ji’aa Kan Afaan Oromoo

Wiirtuu Ol’aanaa Waldaa Qulqullootaatti

Amajjii 19/2011 B.A.

የአፋን ኦሮሞ ወርኃዊ ጉባኤ ጥር ፲፱/፳፻፲፩ ዓ.ም. በማኅበረ ቅዱሳን ዋና ማዕከል