Beeksisa

Baga gammaddan!

Barruu Dhangaa Lubbuu Dubbisaa!

Mata dureewwan

Soomana fi Tibba Soomanaa

Afuura /Hafuura

Amantaa

Du’aa ka’uu

Jaalala Onneerratti Chaappeeffame

Mi’iraafa Qiddusaan Koomtoo Qululleettii Sillaasee

Qorumsawwan Sadeen

fi

kanneen kana fakkaataniif ibsa bal’aa barbaannaan Dhangaan Lubbuu Deebii isinii laatti!