Oduu Boqonnaa

abbaa keenya Eebbifamoo Abbaa Daani’eel

Mana Kiristaanaa Ortodoksi Tawaahidoo Itiyoophiyaatti biyyoota lallaba Dirree Dawaa fi Jibuutiitti phaaphaasii kan turan abbaa keenya Eebbifamoo Abbaa Daani’eel kaleessa (B.A. 22-04-2012) galgala keessa naannoo sa’aa 5:00 irratti mana isaanii isa wiirtuu Teessoo Paatriyaarkiitti argamutti akka boqotan baruu dandeenyeerra.

abbaa keenya Eebbifamoo Abbaa Daani’eel

Eebbifamoon abbaa keenya Ameeriikaa Kaabaatti baroota dheeraaf tajaajila kennaa turuu isaanii kan Ibse Miidiyaan Addabaabaayi dhibee laphee qabaachuu isaanii ogeeyyiin isaanitti himnaanis, umrii koo kanaan garaa hin baqaqfadhu gara biyya kootti galeen biyyoo biyya koof ga’uun qaba akka jedhanis hubanneerra.