hawir hiwot ticket

የሐዊረ ሕይወት ትኬት ሽያጭ ተጠናቀቀ!

hawir hiwot ticket 

በዚህ ጉዞ  ለመርሀ ግብሩ ቅድመ ዝግጅት ሲባል ትኬቶች  አሰቀድመዉ እንደሚጠናቀቁ የሚታወቅ ሲሆን   መኪናዎችንና ምግብ ለማዘጋጀት እንዲያመች ትኬቱ  ባያልቅ እንኳ በታቀደው መርሀ ግብር መሰረት ሽያጭ እንዲቆም ይደረጋል፡፡   ይሁንም እንጂ ከጉዞው አንድ  ሳምንት አስቀድሞ የተዘጋጁት 5000 ትኬቶች ሙሉ በሙሉ የተሸጡ ሲሆን ትኬት ሽያጩም በተያዘው መርሀ ግብር መሰረት መጋቢት 16 /2005  ተጠናቅቋል፡፡

የጉዞ ኮሚቴው በየጊዜው እየጨመረ የመጣውን የተሳታፊ ፍላጎት በማየት 1000 ተጨማሪ ትኬት ቢዘጋጅም  ፍላጎቱ እየናረ መጥቷል፡፡ የትኬት ሽያጩ ከተጠናቀቀ በኋላ እንኳን ትኬቱን ፍለጋ የሚመጡ ምዕመናን ቁጥር ከፍተኛ ነው፡፡

 በዚህ ጉዞ መሳተፍ ፈልጋችሁ ትኬቱን አስቀድማችሁ ያልገዛችሁና በተለያየ ምክንያት በጉዞው መሳተፍ ላልቻላችሁ በሙሉ ለሚቀጥለው  ጉዞ  በሰላም ያድርሳችሁ እያልን የዕለቱን መርሐግብር በማኅበሩ መካነ ድር(www.eotcmk.org) ና ማኅበራዊ ኔትወርክ አድራሻና ገጽ(www.facebook.com/mahiberekidusan)  የቀጥታ ሥርጭት እንድትከታታሉ እንጋብዛችኋለን፡፡

ትኬቱን ለገዛችሁ

1.ትኬታችሁን በጥንቃቄ መያዝ ይኖርባችኋል፡፡
2. እንደተገለጸው ክርስቲያናዊ አለባበስ እና ዝግጅት ይኑረን
3. ቀድሞ የደረሰ ቀድሞ ይጓዛል
4. ሌሊት ስንመጣ ጫና ስለሚፈጥርመኪናው መሳፈሪያ አካባቢ መጠባበበቅ  ባይኖር ይመረጣል፡፡
6. መርሓግብሩ የተዘጋጅው ከመካነ ጸሎት ውጭ ስለሆነ ማንም ሰው በምንም ምክንያት መቅረት አይገባም፡፡

እስከ መርሀ ግብሩ ፍጻሜ ድረስ  በጸሎት ያስቡን፡፡